NOTULEN J BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 17 Juni 193 5 Tegenwoordig de Heeren Mr G»ueketii, Burgemeester. H.van Klooster en K.lodeesenWetnouuers Secretaris J.G.A.Batenburg. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 9.5. P. t/m666 Uitgevoerd Afd. I: 6L Afd. Afd. II!4, Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 338