T OTU LEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 21 Juni 193 5 Tegenwoordig de Heeren -t^r •G,jJeiceth.> .burgemeester» H.van Klooster en K.Lodeesen, Jethouders. Secretaris J.G.A.Batenburg.» Afwezig Accoord De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers 667 t/m69? Uitgevoerd Afd. 14* Afd. II Afd. Afd. IV: ft'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 346