/ft*. Hg 5 opne- ^emeente- i van ks uni- i zich nigen O voor n zich. nigen, oodigde vanwege het ethouders óOüdat verlangen, ot bouw- t grond- nst be- i j aan ;oedheu- iiiiiïien met •zoen der Ban ;lijk dat >eK wordt ipar ti j - de Gom- ie tewerk ioer en 3ChelijK i rrovin- 31 onder- 4 ronder hij en, welke as uit 2 uur van Afdeeling BESLISSING Aanmerkingen Kennisgenomen Bij de behandeling aer begrooting 1935 crediet ad f.45.03 aan vragen. het toenoodigde V Jij- V b<yoj. Bij de begrooting 1935 alsnog het crediet groot f.l947,4u aan te vragen. Besloten wordt aan den vensch van de Gedeputeerde otaten Ipoedig gevolg te geven. Besloten wordt niet op u.c adviezen in oc derzoeK der twee deskundigen Ir.Groote te Hilversum. e Ir.G.-.rijn te Haarlem af te wachten. aan en nee on- pi /j V <f Besloten wordt alsnog te ti'achten met den heer lensen een regeling te treffen tot inlassching van een busver binding op de schooltijden. V "b o 11

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 34