7/ i»?. H an grind deelte eg Brengt ■i jven :s met itraat itwern 48te ;ot de ;n het ao tor ring ?ceel ïkend tarief 3 op het len wel srste nd en f.0.20 in te ma- iegkamp van den s. g van ee ziging nrs. wijzi- 1934, ing der [g van eer .er '407 ESLISSING Besloten wordt conform het advies van den directeur Gemeentewerken d.d.13 Juni 1935 no.397/64, met den heer Alharda eene regeling te treffen. Afdeeling en No. Aanmerkingen vein Besloten wordt adressanten te Berichten dat momenteel i de Bosstraat nog niet onder de "BaatBelasting" valt. Je ontwerp-vergunning wordt goedgekeurd. J* D r Besloten wordt op het verzoek van adressant niet in te gaan, aangezien eene wijziging van de tarieven in strijd zou zijn met de voor de openBare aanBesteding gegolden heBBende Voorwaarden. 1/ ev V 4o I). gesloten wordt de ontwerp-Besluiten den Raad ter vast stelling aan te Bieden. yo ye-r, yo-ë Vos> Vc 9 Besloten wordt het ontwerp-Besluit ter vaststelling den Raad aan te Bieden. 4 lA QU Ti' 4 y/o

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 350