bib H- BESLISSING At'deeling en No. Aanmerkingen i der .e der in" ig van i inge- gepro- ir bom'- c het smeente- besloten wordt het rapport en de te zenden aan de Commissie voor huurverlaging der wo« ningen om advies. G*j h besloten wordt adressant mede te deelen, dat het door hem ingediende "bezwaarschrift tegelijk met de andere bezwaarschriften het uitbreidingsplan "betreffende zal worden behandeld. 4t' J- besloten wordt adressant mede te deelen, dat niet tot V AJ verpachting wordt overgegaan. wan de Besloten wordt nevenstaande mededeeling ter kennis te ip brengen van den Raad. H n gymna- i hebben,1 klokaal ingen ij de gaas e nemen, de be- e trekking 935 van b wordt ts van d< ebruikt lk te niet in G.J.van enbaren ran den ilsbezet- riseeren. Besloten wordt de vernieuwingskosten voor rekening van \ji A\ de gemeente te nemen. I V Wil Besloten wordt den Raad voor te stellen C.G.J.van Reystj 4 in vasten dienst aan te stellen xaet ingang van 1 Augusn tus 1935- '.*,1 t-v^, fj h V~ Cl/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 352