7°3 Volg- I num- Afzender of voorsteller Datum mer 7O2 Ned.Bond van Ge- pensionneerden te Amsterdam Joh.v.Geytenbeek 7 04 705 7O6 3 i rg em. w erken P .l.Bankmeyereigw v/'h café dancing j "BellevueM,Soest Tli.i-olthoff en J. Rasch wonende te Bussura en te Soest Korte o u verzoeken den gemeenteraad om de ge- Beslol pensionneerden van voor 1920, te weten £0-t ve de heeren R.v.d.Berg Jeths (Utrecht), RjvJr Asch en G.Plekkepoel de 40 toeslag weder toe te kennen zoo mogelijk vanaf den datum der verlaging. doet toekomen ae door hem onderteekende voorloopige overeenkomst inzake aankoop van het aan den Pelikaanweg gelegen terrein, kad."bekend als sectie H no. 5492 ged., groot ongeveer 39^ ^2» tegen f .2.per i-2. deelt mede, dat het loon van de arbeiders, die te werk zijn gesteld hij de werk verschaffing, te hoog is te noemen en stelt daarom voor de loonen vast te stellen als door hem worden voorgesteld, verzoekt hem, desnoods hij wijze van proef gedurende dit seizoen, toe te staan des Zondags gelegenheid te geven tot dansen. Beslol voorlc Komen in beroep hij den raad tegen het i besluit van 3.en .f .van 8 Hei 1935» le afd.no.1/IO69, inzake weigering van het verzoek om vergunning tot het oprichten van een dubbel woonhuis met schuurtjes j op een terrein gelegen aan de Schriks- laan kad.bekend gem.Soest sectie H Ino.2924 Volger Vf erker beschc gevin^ Beslot een ve ganke] lof A der Br meeste b ehand niet 1: -^en Ra in ber daarte d.d.8

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 361