NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 26 Juni 1935» Tegenwoordig de Heeren MrG.Deketh, Burgemeester H.van Klooster en K.Lodeesen, Wethouders. Secretaris J G .A.Batenburg Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouder?, De Secretaris, Bevat volgnummers f 07 t/m114 Uitgevoerd Afd. Jy Afd. II: Afd. III: .f., Afd. IV: tU.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 364