u ff •r 44' V V BESLISSING Afdeel ing Aanmerkingen en No. de zuid- 4 M2 van t no i scha- .ngebruii i de Pie- raake- Mei leming ^stich- aalf jaar en ver en ver- huurver- eeniging Besloten wordt aan Hej.Hiltje Schoen het gevrasgde ver- f pjy lof B te verleenen voor den verxoop van alooholvrijen J drank voor gebruik ter plaatse van verkoop voor de aan HftVp de zuidzijde gelegen serre van net, perceel Boes oei uoig- schestraat no.158. Conform het bericht van den Directeur van Gemeentewer- \Z cJj ken wordt besloten bij inbeslagneming van het aardap- pelland aan de betrokken arbeiders t.z.t. een schade- H tmu. loosstelling te geven in den vorm van aardappelen. Dit aan de arbeiders mededeelen. Kennisgenomen enbesloten de balans te zenden aan den Minis ter. s-S '-i/'zr Besloten wordt de balans in handen te stellen van het Verificatiebureau en omtrent de huurverlaging advies te vragen der Commissie uil den Raad. ding van atie grondsch m inhoud aftapin- at no.52' t sectie wordt ecteur ndant Soest e aan- ieuw- De vergunning wordt verleend conform het besluit hier- y L nevens als bijlage gevoegd. 0/1 De aangevraagde vergunning wordt geweigerd op grond dat het maximum aantal vergunningen is bereikt. idering ;en tot Secre- ïg der 5e ver- seld van 2zen Wordt besloten. Gelet op het advies van Bouw-r en Woningtoezicht nos 25/107 en 25/105, wordt besloten de aanvragen nos- 1/1102 en 2/227 in te willigen. IH 0. y tJs.r *it> ./yt-P cv

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 366