NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 2 Juli 193 5. Tegenwoordig de Heeren i'4rGDekethdurgemeest er H.van Klooster en K.Lodeesen.Vetho aders. Secretaris J G Adatenbuig.. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 715 Uitgevoerd Afd. I: X Afd. t/m i.Zl' Afd. III- Afd. IV .p.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 368