de be- verze- cht en eer- meen de 'sver- ren van •eden de Bedrijf ;ven te en de ^acht jn vast- Gemeen- 3n ver- imaat- 5r 1 Ju- wegens me ente houding luit g aan als delij- rcot vorde- .getrok- ïet den .n het lei 19p5 doel vai ï.l. een r in- is ïtwerp 3 Burg. erleenen a een rookerij t perceel 1 bekend 57ö en BESLISSING Besloten wordt mede te deelen, dat het College bereid is den Raad voor te stellen tot de nieuwe vereeniging "de Bedrijfsvereeniging voor ziekengeldverzekeringen van Eederlandsche Gemeenten" toe te treden doch dat omtrent de wijze van uitvoering der verzekering nog na ider moet worden beraden. Afdeeling Aanmerkingen Besloten wordt de declaratie te voldoen. Besloten wordt den Raad voor te stellen het raadsbe sluit van 20 Mei 1925, 4e afdeeling no.21/597 in te trekken. Besloten wordt in de beslissing van den Minister te be-i rusten en de correspondentie van deze zaak ter kennis ,1^ van den Raad te brengen. Be ontwerp-vergunning wordt goedgekeurd. chïne ia[ romotor ■tl#

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 370