Afzender of voorsteller j Datu num mer Korte inhoud 720 721 Centraal verifi- catiebureau. De Voorzitter 722 DirGemeentewerken 72p Dir.Gemeentewerken rapporteeren omtrent de jaarrekening 19^4 van de Woningbouwver"Goed Wonen" deelt mede, dat door B.C.van Suijdam is onderteekend de gezegelde overeenkomst inzake aankoop van een gedeelte groot 1116 M2 van het aan den Pelikaanweg ge legen perceel, kadastraal bekend als sectie H.no-5492 ged. zendt bestek en voorwaarden voor de aan besteding van onderhoudsweiken aan di verse gemeentegebouwen en verzoekt goed te vinden dat de aanbesteding wordt ge houden op Dinsdag 16 Juli a.s. voorm. 11 uur biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. Beslotei enkele [gen en jBeslotej 2p' lover een Liet bes' koorts aanbest Gelet o 55/108, ten de ,1/1090

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 371