BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ling ItBesloten wordt het bestuur van "Goed Wonen" te wijzen op y4/# Wonen", enkele der door het Verificatie-Bureau genoemde opmerkin-^^ gen en op te dragen aan die aanwijzingen gevolg te geven. jdam is Besloten wordt tot verkoop over te gaan voor den prijs van nkomst ,/.2,= per M2 een en ander conform de voorloopige koop- lJ groot 'overeenkomst hiernevens als bijlage gevoegd. \l weg ge- als de aan- ^iet bestek wordt conform ontwerp goedgekeurd. [A an di- (Toorts wordt de Directeur Gemeentewerken gemachtigd de J kt goed» aanbesteding tegen 16 Juli a.s. aan te kondigen. njb. rdt ge- oorm. i ver- (Gelet op het advies van nouw-r en Woningtoezicht nos. ild van lp5/108, 55/104, 55/11o, 55/109 en 55/87, wordt beslo pen. (ten de aanvragen nos. 1/1105, 2/526, 1/1104, 1/110p en ■1/1090 in te willigen. aJS

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 372