NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 5 Juli 193 Tegenwoordig de Heeren G.-DeKetn, -Burgemeester- K. Lodeesen, «letiiouder Secretaris o G a I3at enüurg Afwezig li.van klooster, Wetiiouaer. Accoord De Wethouders, Bevat volgnummers 24 t/m \.X4 Uitgevoerd Afd. Ifa Afd. IIAfd. IIIAfd. IV De Burgemeester, De Secretaris,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 374