til T NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Hl VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 9 Juli 193?. Tegenwoordig de Heeren Ür.U.Jeketh., bur.^ein.eester H.y.Klooster en .A.Loaeesen, wetliouders. Secretaris J.G.A.Batenburg. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, c/B De Se Bevat volgnummers 735 t/m'7.53. Uitgevoerd Afd. I: Af, Afd. II: Afd. III Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 380