ï-y-S. s ih. /rt BESLISSING Afdeeling A Aanmerkingen en No. ver ia iezen. Gelet op liet advies van Bouw- en Koningtoezieht nos. W oJ[y 35/11435/113 en 35/116. ./ordt besloten de aanvragen nos.s/330» I/IIO7 en V1109 in willigen. zoez: de u-elet op het advies van Bouw- en 1 oningtoezicht no. S? aAS- 35/lH wordt besloten de aanvrage no.l/llOó in te willigen. kerke - t.8 der het op- l het no ;gen. Conform het advies van den Directeur van Gemeente werken wordt besloten bedoelde ontheffing te ver- leenen. s,n de igstich- )ver te Besloten wordt het Stichtings Bestuur met het voorne men in kennis te stellen. graven 1 achter is uitge- bij 13 en bij ^3. str .35 van ehoeve er de na in ht punt weg. f mtrent uli De vergunning voor het graven van zand wordt toege staan voor maximaal 10 113 onder de voorwaarden door den Dir.Gem»werken geadviseerd. De ontheffing wordt verleend conform het advies van den Dir.Gem.werken. \S-aAr Ho Vb. I* oJ{\ :V Besloten wordt de Dir-.v. Gem. werken te machtigen tot j J/ aanbrengen van het lichtpunt conform verzoek. I H W

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 382