x ïsluit mg van ran ee van :en te riat er i e srorden aan te d wellic m aen v Corenstr ijl de sluit in iciaten Dra tr ent Juli 19.:. en tot e Harmc de ^erl- verleer k der d met la de, voi et oer- 392Ö. en duur e kost- de rus BESLISSING Afdeeling i en No. Aanmerkin gen Besloten wordt den iiaad de ontwerp verordening ter vaststelling aan te bieden. -ian adressant berichten, dat van dijn schrijven is aJf' Kermis genomen, onder mededeeling dat meerdere wegen u voorziening behoeven, doch dat verbetermg in over- P *0 weging wordt genomen. ue toestemming wordt verleend. te ontheffing wordt verleend conform het advies van den r)ir.van Gem.werken. 1tJr P1 rt| ^an adressant te berichten, dat op het verzoek niet Lan worden ingegaan. 3

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 386