Jfd- NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 12. Juli193 5 Tegenwoordig de Heeren MrG .BeLetti» Burgemeester.». H.van iQ.003t.er en. 2..Lode.esen.,. etnouders. Secretaris J.u.A.Batenburg. Afwezig Accoord De Wethouders, Bevat volgnummers 753 t,m7.63 Uitgevoerd Afd. I4^. Afd. IIAfd. IIIL Afd. IV De Burgemeester, De Secretaris,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 388