t num- Afzender of voorstelier mer Korte inhoud R.K.kerkbestuur ?ar .H.II.Petrus en j Baulus Voorzitter G.Uytendaal Air.Gem.werken AirCr ern. werken 'fechn. ambtenaar Gen.gasbedrijf Soest Gemeente-ontvanger Ae Gascommissie Verzoekt een bedrag van f.441,56 beschik-/ baar te stellen voor het aanschaffen van leermiddelen ten behoeve van de R.K. ü.L.O. school, wegens stijging van het aan-1 tal leerlingen tot 87. Stelt voor den termijn, binnen welken op .net verzoek van H.F.iTieveen van Dijkum d,d| 11 klei 1935 om een verlof A een beslis- sing moet worden verlengen. genomen, met 4 weken te Verzoekt herziening van het raadsbesluit d.d.13 Kaart 1935 JG°t verlaging van de aan hem toegekende gratificatie. (Bericht omtrent de uitvoering van de ver betering van de speelplaats van de schooi aan de kiddelwijkstraat Aendt rapport omtrent uit te voeren opdrachten. Verzoekt verlof vanaf 1 Augustus t/m |2l Augustus 1935» Verzoekt overeenkomstig art.11, 2e lid van zijn instructie verlof gedurende het tijdvak 12 t/m 24 Augustus 1935* jAeelt z/iede, dat zoek van G.van in vasten dienst jaan haar advies juit het rapport paar d.d.15 Kei [blijkt, dat geen [voor inwilliging adressant zij zich inzake het ver- t Klooster om aanstellin als fitter geheel houdt van 16 Kei 1935» terwijl van den technisch ambte- 1935 overduidelijk motieven aanwezig zijn van het verzoek van menni Seslo- -iandhc

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 391