935 -o. In r O.i. zich BESLISSING Afdeelinq A Aanmerkinqen en No. en van teunrege- beids- ienst var; verband j de n crediet einde nemen n het regeling arbeiders arbei- gen. 7 ereeni- eeft ver- js beschi! dat het t bij de ge ver- zeld van ezen. besloten wordt aan den i^aad credieten te vragen voor loonen van losse arbeiders te werk te stellen in J' plantsoenenondemoud en onderhoud wegen en voetpaden. Je credieten te stellen op respectievelijk en f1000.-- besloten wordt aan den naad voor te stellen een spaar- \?- bankboekje met f.lü.-- inlage ais prijs beschikbaar te stellen. -relet op het advies van Bouw- en oningtoezicht d.d. 12 Juli 1935, nos.35/113, 35/H7, 35/H9 en 35/112, :ordt besloten de bou. aanvragen nos.l/'llll, l/lllo, l/lll2 en 2/329 in te V *Al- willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 394