NOTULEN 4 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 1 o Juli 193 5 Tegenwoordig de Heeren G «BekethBurgemeesxer h.van Bloos ter en B.Lodeesenetuouuer s l.ü.Grootwaarnemend Secretaris. Secretaris Afwezig tiG.a.Batenburg, Secretaris. Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 7bb t/m .7.02 Uitgevoerd Afd. IAfd. II Afd. IIIAfd. IV K

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 396