m w J y\ïl BESLISSING Aideeling en No. 1 Aanmerkingen esloten wordt ue gevraagde medewerking te verleenen. 3--cUs- "10 •eponeeren Jj- h lm(>. rage uit ;reenkcm- ïing op c bestri j- kosten innes e gevraagde bijdrage wordt verleend \3 c<y V 5' Aan net bestuur uer Verseniging mede "ce deelen dat in .e tegenwoordige tijdsomstandigheden niet aan het ver- .oek kan worden voldaan. 'h cJil Adressant mededeelen dat er momenteel voor hem geen emplooi is. de gevraagde vergunning te verleenen conform het over- gelegde ontwerp-besluit 'k van ieve van Eet crediet zal den Haad worden aangevraagd. 13 Jf- l

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 398