'j'U'Wrr uMl BESLISSING Afdeelinq A a Aanmerkingen en No. .ensten j pu- ihipper ■aat of de rrein in iilnorst, jp is "bij jrens waar- rzend an 2 M. Ls ge- ig van 3gd op at be- olgens et be- openbare van on- entege- an het even Jl ïot betaling wordt besloten. De vergadering is van oordeel dat voor het reeds jaren bestaande perceel een grensscheiding moet worden in acht genomen van 5 M., zoodat gebouwd moet worden op een afstand van p M. vanaf de ten onrechte aangebrach te grensscheidingliggende op een afstand van 2 M. vanaf het bestaande huisperceel. ïot deze openbare aanbesteding wordt overgegaan. Ka op ning der bus, blijkt cat zijn ingeleverd 1p biljetten, ingeschreven e- en door dat is 1. Gebr.van Üchalkwijk 2» p. Visser 4. 5« Vlug b. 7. Jaarsveld 8. 9. .L.Blok 10. 11. van i»ilsum 12. lp. van den Ham. De biljetten worden den Directeur van Gemeentewerken ter hand gesteld voor het uitbrengen van advies. kareisen en Kademaker Veenendaal en van der bevenhuijsen Gebr.de Lange G.v.Dsch d.v.schadewijk en Zn. V* Ju- Ia, ha-fi. Laan zoek varj ,er dagers m boer- ien af- iheiding i t plaat- eigenaarf de behandeling van dit verzoek zal xeK.enj.ng wur> e mededeeling van den heer de Bruijn. lBij lgehouden met il rekening worden i een te^ >r den - Jen directeur van Gemeentewerken wordt in de vergadering^ pdracht gegeven deze aangelegenneid met het raadslid bluer te regelen, door pogingen aan te wenden het ter-^ ein in koop te verkrijgen tegen een som van maximaal •4.000,=, een en ander behoudens beslissing van den aud en goedkeuring van Gedeputeerde btaten. in av rl Uvn i i Caj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 400