Volg num mer Afzender of voorsteller Korte inhoud 781 De Voorzitter. stelt voor den raad. voor te stellen het restant van het op den dienst 19$4 verleende crediet voor de verbetering van de Banningstraat en het maken van een rijwielpad van cement-beton naar den dienst 1925 over te schrijven en op dezen dienst tevens een verhoogd crediet van 5800,= aan te vragen. 782 De Voorzitter. raad ter vaststelling adviseert oen aan te bieden een 2-tal ontwerp-beslui ten tot wijziging der gemeente-begroo ting voor den dienst 1925, nos. 21/417 en 21/418. jjatum

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 401