/ht. 31 Y*~ BESLISSING Afdeelina i Aanmerkingen en No. ?llen ISt 19;r stering een van i naar ren en loogd igen -ling )-beslui -begroo- 21/417 Aldus wordt besloten. fiordt besloten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 402