?r„r NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 13... Juli193 5 Tegenwoordig de Heeren Mr.G.Deketh, Burgemeester II. van Klooster en K.Lod.eesen, «Yetloud.ers Secretaris K «O. Groot, waarnemend.. Afwezig JGaBatenburgbecretaris. Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers P3 t/m$02.. Uitgevoerd Afd. I: Afd. Afd. III: t Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 404