l\n- /?U. V ESLISSING Ld en van :n ten ideren jje gevraagde vergunning te verleenen onder de gebruike-"5 lijke voorwaarden. y</ ;en hou- tus 1 9pfJ -k be- iti e Afdeeling en No. Aanmerkingen De gevraagde vergunning te verleenen onder de gebruike-J lijke voorwaarden. ;en nou- ie helft- I tegen l bezwaaijj de ge- Alg. Be- reke- miging worden .cliten lobielen .orte :d e he t ilaa t s ienzine- i inhoud! ■ondsclie plaat- dc or .et huisi- Mee de- meente i -bracht ige leur d 4 Juf üq gevraagde vergunning te verleenen onder de gebruike--^ lijke voorwaarden. kennisgenomen pe gevraagde vergunning te verleenen conform net over- in gelegde ontwerp-besluit

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 408