112 chten n plaat- cirkel elaan oest bracht ige 9p5, No, n gemeei 9 reiden aats 2 en- e bij nzine- n 6000 aange- n bevin- eel end ge- e dezer or den weer /B124 ken dd li a.s. rg een chen te i)e-i ht voor en me ur te ns ho- mzetbe- j vingen; itvang- Irijf BESLISSING Afdeeling j en No. Aanmerkingen Pe gevraagde vergunning te verleenen conform het over- jf- gelegde ontwerp-besluit //'ii De gevraagde vergunning te verleenen conform het over gelegde ontwerp-besluit. Tot oescnikbaarstelling van een zilveren medaille wordt pz. besloten. i'ot uitbetaling wordt besloten. I - L>en Raad een ontwerp-besluit ter vaststelling aan te bieuen. li

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 410