p Volg- num- Afzender of voorsteller Datu mer Korte inhoud 800 Directeur Gemeente werken. 801 N.V."'t Raedthuijs" te Amsterdam. 802 J J.v.Schadeviijk, te Soest. deelt mede dat door J.Pranger, Dorre- steinweg 26, te Soest, bij den bouw va een dubbel woonhuis aan de Soesterberg schestraat belangrijk is afgeweken van de bij dezen bouw behoorende teekenin- gen. In verband daarrpede wordt verzocht de noodige maatregelen te treffen. vraagt toestemming tot het mogen aan brengen van een reclamebord groot 1 M; van het woningbureau holland-Indie" aan de stopplaats Aieuweweg. De Directeur van Gemeentewerken en de Inspecteur van Politie hebben hierte gen geen bezwaar. verzoeAt vergunning om een veestal, wagenloods en schuur te iuogen bouwen op een terrein Aad.oeAend gemeente Soest in sectie a no.1732 geleden aan de .raadhuisstraat volgens de bij dat schrijven overgelegde gewij zigde tee±cening.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 411