'tjd.. BESLISSING Afdeeling j Aanmerkingen en No. Besloten wordt Pranger aan te schrijven om het door 1/ hem opgerichte dubbel woonhuis alsnog binnen 14 dagen na uitreiking der aanschrijving in overeenstemming te li- brengen met de op 5 Juli j.1. bij den .Directeur van Gemeentewerken door architect Jonker ingediende gewij zigde teeneningen. vo op het verzoek wordt afwijzend beschikt, net inmiddels iS zonder vergunning geplaatste bord zal verwijderd moe ten worden. V koh het verzoek vordt gunstig beschikt. X

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 412