Ir V uyo. r ïgen op- jatr, uitge bet op- Dver tmet worden e noo- n den e gele- beloo- uitend rwi jl kunnen g, draai- een etenen bijeen in hand- 1 openba- i brengt ries uit nc BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt den nirecteur te machtigen den beer G.H.Ruhaak alhier voor het doen van de opmetingen van Trpi/f den rijksweg aan te stellen tegen een belooning van ƒ.30,= per week. Ingeval de Raad het aangevraagde cre-/47. i diet niet verleent vervalt dit besluit. /fUO/nS>Po Üp het verzoek wordt afwijzend beschikt. - Besloten wordt het resultaat van de voorgestelde grond- ruiling met Defensie af te wachten. 1 G.BIeek 2 uw en in-i aerterrei i deelt I nc1OjCj ng is ge| ikeuring de wegen t vlieg- te bren- werken 1 j 1 nsïuiting inkers v/aarvai|i r dit be+ n kan nan den Directeur van Gemeentewerken te berichten dat alsnog de reeds nieuw gemaakte ingang wordt alhoewel het College het dringende van deze niet heeft kunnen aanvoelen. goeagekeurd, kwestie K 40ib- J- 'Besloten wordt te 'berichten, dat blijkens mededeelin 'van den Directeur van Gemeentewerken bereids aan de v/enschen is voldaan. t*2 a/ li uitgevoei

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 418