NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 2.6 Juli 1935. Tegenwoordig de Heeren ter H.van klooster en il.Lodeesen, etnouaera. Secretaris J *A.« -da t en'burg,. Afwezig Accoord De Wethouders, vV r De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. 1:4? Afd- 11 t/m Afd. III: Afd. IV: sy jff Jf

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 422