I /fa JJffn /y^ Afdeeling Aanmerkingen ntheffing I Besloten wordt den Baad voor te stellen het besluit oor een f ,-an 23 Juni 1935» le afd.no.te handhaven. ooester- g wordt gadering van be- waarin nzake hera gsbrief alde in ning n een ceel ...iieuwe- 50 A.uit brengt 0.3/13 voor n. i ver- ild van sen. ^esloten wordt deze zaak te stellen in handen van den A /oorzitter. - besloten wordt de ontheffing te verleenen, besloten wordt adressanten mede te aeelen, dat hun 3""-^/^, verzoek niet Kan worden ingewilligd, doch dat misschien door bemiddeling van het Crisis Comité B hierin kan worden voorzien. Gelet 00 het advies van Bouw- en Woningtoezicht d.d. 26 Juli'1935, nos.35/115» 35/123, 35/124 en 35/125» wordt besloten de bouwaanvragen nos.l/ÏLló, I/III7 en I/III8 in te willigen en de eouwaanvrage nol//s»o te weigeren. j /H*. XO

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 428