/M NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN Juli 193 5.. Tegenwoordig de Heeren til» bu -r H.van ICLooster en d,Lodeesen, wethouders. Secretaris J «da te;; uur g Afwezig Accoord De Wethouders, Bevat volgnummers ,.d3U Uitgevoerd Afd. I: Afd. II: Afd. III 1 Afd. IV De Burgemeester, De Secretaris, t/m i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 430