BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen het uit- de sloten wordt den daad onder overlegging van het ige voetr-Bj rapport van den dir.van ueni.werken te adviseeren dien- erherg te(J overeenkomstig op het adres te antwoorden, emeentevi^: li 1935» :en een ■el van 3» 6n an f»2.5M van een .ten ten i ;r omtrent Juli j li :en bedrag >ude zijn .ls rei- 'llavo" fordt alsnog goedgekeurd. Je vergunning wordt verleend conform advies van den directeur Lem. werken. Adressant te berichten dat zijn verzoek niet voor inwilliging vatbaar is. mn, i«3r fc> 9*= i behande-j igen van idrijf, en •ken. de begrootingen worden behandeld en na eenige wijzi gingen gesteld in handen van het hoofd der 4e afdeeli voor het samenstelling van de begrooting. -H/V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 432