7r/f- A i NOTULEN vO^ A, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 2- VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 2 .Augustus 193 5 Tegenwoordig de Heeren Mr •Q.üe.uetli» burgemeestër H.van -Ilo.oster en oteesen.^etiiouder s Secretaris I Jat enourjj; Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers :043 t/m °t° Uitgevoerd Afd. I.4? Afd. II Afd. Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 434