4*~*. V üfta BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen .riet College Keurt de huurve rlaging öoed( t Besloten woi'dt toe te staan dat de woning geoouwd wordt conform de bouwplannen. i- Je bijdrage ad f.3ó4.wordt verleend, tS-tJf' V jtTO Jeze zaak wordt ter afdoening gesteld in handen van 'j hennis genomen. den Voorzitter. Je rentepercentages worden vastges^elu coniorm net advies Op het verzoek wordt conform het advies van den Jir. i van gem» werken goedgunstig beschiet. L. t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 436