NOTULEN U BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 6 augustus 1935 Tegenwoordig de Heeren MrG.Deketh, -burgemeester, li.van Klooster en K.Lodeesen, «eth.QU.ders. Secretaris «J A Bat en burg Afwezig Accoord De Wethouders, Jc. De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 857 t/m8 0.9... Uitgevoerd Afd. I: J Afd. il Afd. III Afd. IV 3

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 440