Volg- num- Afzender of voorsteller mer Korte inhou 857 858 859 ;G.Bleeksma Post weg 58. AirGemeentewerker! 860 861 862 865 )ir Gemeent ewerkeri cie Voorzitter. kirGemeentewerken kir.Gemeentewerkerp Afd.Soest der Red Ver.E.H.B.0. stelt voor in de vacature van technisch, ambtenaar 5e klasse, de heer k.C.Tille- manste Rotterdam (A), havendaal 92 op een salaris van /.20ü0,= per jaar tebe- noemen voorloopig voor den tijd van 1 jaar. verzoekt de pachtsom voor het parkeer terrein aan de Batenburglaan met ƒ.100 te verlagen rapporteert omtrent een offerte tot vering van huisnummerplaatjes. le- j stelt voor het verlof van den commies j ter secretarie L.Bossert, Jat op 25 Ju-i li j.1. is geëindigd, te verlengen tot het tijdstip, waarop omtrent de door hem aangevraagde pensioenkeuring een beslissing is genomen. stelt aan het College onder overleggin, van een situatieteekening de vraag te willen beslissen of een door ü.de uong te bouwen perceel is gelegen aan de Der Blieklaan of 1e Heeserlaantje. De vraa£ wordt gesteld in verband met den eiscii van storting in het wegenfonds voor het geval naar het oordeel van B. en gebouwd wordt aan het 1e Heeserlaantje biedt ter behandeling aan een verzoen cm bouwvergunning vergezeld van de noc dige teekeningen en adviezen. Beslote tigen c dat bij treden jaar. I mede te volgenc grout j tot tij per jae Beslote ge geer ring te jBeslote |tigen c aan d e van der den prj Wordt verzoekt ren, dat het college te willen bevorde de subsidie over 1955 wordt verhoogd of dat op andere wijze in het financieel beheer der vereeniging wordt tegemoetgekomen, alsmede om een onder- j houd ter ondersteuning van dit verzoek Ba over ten het de Den zullen of gede doch da eigenaa voor we Gelet c 55/96, gen. Beslote bij de spoedig over te eenigin I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 441