NOTU LE BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 9 -Augustus 193 5» Tegenwoordig de Heeren ^.-r u.-U ei-ce tliburgemeester H.v.ïGLo.oster en IC.Lodeeeen, «etnouders Secretaris ,J A»s>3.tenourg Afwezig Accoord De Wethouders, oZl. Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. IAfd. II De Burgemeester;, De Seefetgris, t/m 8 77 Afd. III Afd. IV jr y 7 r ,t Sy .i jt i' t-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 446