num- Afzender of voorsteller mer Korte inhoud 87O 87I 872 873 874. 8 75 876 Gem.ontvanger Ver.tot bestrijding der t.b.c. afd. Soest Bir. Gem. werken A.A.. ieveen van Dij kum Dir.Ge: .werken -J.Stalenhoef 'i'orenstr.20te Soest Oir.Gem.werken "biedt de gemeentere kening over het dienstjaar 1934 aan. verzoekt een "bijdrage uit de gemeenteka van f.411,75 t/b van de verpleging van ikarinus de Huig in Sanatorium "Berg en :3osch" te Bilthoven. memoreert de door burgemeester en wet houders aangebrachte wijzigingen in de door hem ingediende ontwerp-begrooting 1936 voor openbare werken. vraagt een verlof A voor de bovenzaal, |de voormalige societeitszaal (bioscoop zaal en den voormaligen banketbakkers- inkel, groot resp.39» 1^6 en 60 Ü2 van 'het perceel -3.Grothestr.no.38. deelt mede in antwoord op het verzoek van üevr.A.C.. .S.Paris van Alphen, waar |bij werd verzocht om veldkeien, te heb- Sben bericht, dat zij na storting van jf.5.-- bij den gemeente-ontvanger kan 'beschikken over 4 1500 Ü.G. van deze [keien. verzoekt vergunning om een 20 vaks loket ten-automaat te plaatsen voor zijn per ceel Torenstraat 20. Be dir.v.gem.werken 'en de inspecteur van Politie hebben geen bezwaar tegen deze plaatsing. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 447