J pHf B ;v. H i p Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Co ..andant Brandi weer, 3'berg vraagt door tusschenkomst van den Secre taris wijziging en aanvulling van de verzekeringspolis ter zake ongevallen bij zijn brandweerlieden. Beslot vrager: daarir "Be ve brand de hul is de het bi deelir dit ni 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 449