v BESLISSING Ardeeling I A I Aanmerkingen en No. jf over kingen. hting ande ui] .oud end e inric Ja den in het rs tr aai in s uitge- rri jwil- 1 den de lei- Door het College is van het rapport kennis genomen. De gevraagde vergunning vnordt verleend overeenkomstig het°besluit hiernevens als "bijlage gevoegd. ïari a.i. Besloten ..ordt adressant ...ede te deelen, omtrent het V aAJ ..et küv..' éfcVenver...elde overleg te plegen met dei wethouder van hei^. Jwij. I gasbedrijf, het College aal trachten op de .kookdemon stratie aanwezig te zijn. Dllege oren be- LJk is or kos- itstel e verzon d van dt Besloten wordt het uitstel 11 Juni a.s. te verleenen uiterlijk tot V löVj p. Gelet oo het advies van Bouw- en Ioningtoezicht n9s. 35/16635/4, 35/175» 35/5» 35/6, 35/135» en 35/181, wordt besloten de aanvrage Ho.2/296 in te willigen. De aanvragen Hos. 1/1001, en 1/1023 worden aangehouden; ie aanvragen nos. 1/1009, 1/1024, 1/1025 en 1/lOlpen I/IOI7, worden geweigerd. 17

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 44