BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen en No. I in Se ere! in de rallen Besloten «oxcLt aan de Verz.-~y "fatum" medevierking te vragen tot wijziging en aanvulling van de polis door tr daarin de volgende bepaling op te nemen: /ylt./f "De verzekering is ook van kracht bij blussching van 7 brand buiten de gemeente Soest zelfs wanneer hiervoor de hulp der brandweer niet wordt ingeroepen. Toorts is de verzekering van kracht voor de gevallen waarbij het brandweerpersoneel uitrukt op een gerucht of mede-;, deeling dat er brand is, terwijl later blijkt, dat dit niet het geval is".

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 450