NOTU LE BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN ;us 193 Tegenwoordig de Heeren H.van lllooster en II.Lodeesen Tetnouders, Secretaris - oot...loco-óecr e tari s... Afwezig J(j.A .Be teidourg, secretaris. Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. IAfd. II Afd. IIIAfd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 452