BESLISSING Afdeeling en No. Aa nmerkingen Aan 7.A.Verkerk andermaal wede te deelen dat zijn ver- jp* zoek eerst in "behandeling kan worden genomen nadat het ontverp-uitbreidingsplan is goed^eneuri li' "SVNl. kesloten wordt het ingenomen standpunt te handhaven en derhalve bedoelde nosten niet voor rekenin^ der geneente te nemen Aan den dir .v.gem. werken te verzoenen een onderzoek tl 1/ doen instellen of bezwaren "bestaan tegen inwilliging^" van het verzoek, aangezien ook het aanbrengen van re- V clarneborden in de bebouwde kom kan orden ge ei^erd indien de reclame de omgeving of desoeurei j. ena onroerend goed zal ontsieren. de gevraagde vergunning te verleenen conform het over-f f. gelegde ontwar - slu t ka gehouden bespreking met den dir.v.gem.werken wordt t* besloten aan deze zaak geen verdere uitvoering te geven. bedoelde machtiging wordt in de vergadering mondeling! aan den directeur verleend, ken rapport van den direc teur hieromtrent zal no0 ingeleverd worden bij 3,en J V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 456