NOTU LE BURGEMEESTER EN WETHOUDERS A VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN -6 tujB. 193 2 Tegenwoordig de Heeren -uii II.van I-Iooster en IILode esen, y;etlioud.ersi Secretaris ruo c 5 ioco^^oCx c cs-rio» Afwezig J.G.-V.Jatenburg.» secretaris Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 3.9C Uitgevoerd Afd. IAfd. II t/m 393 Afd. III: Afd. IV -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 458