num- Afzender of voorsteller Korte Datum mer 891 892 93 D.Taal, Aon»laan 22, Soest ~>ir. Gem. werken Crisis i-elk Co..is sie Soest secr.te Utrecht Ins 3. v«Politie verzoekt verbetering aan te brengen in jden toestand voor zijn huisperceel, de dir»v.Ge. erken brengt hieromtrent ladvies uit bij 11935 5 noIO46 schrijven d.d.10 Augustus jdeelt :ieae dat bij hem ivoerlieden een aantal z jstig van 't Hoogt, ver... door een der verf keien, afkom-: m bezorr gd u e Iprijs der keien is getaxeerd op f»l. terwijl de kosten van het transport f.l.i hebben bedraden. Verzocht vordt den L eae en te-ontvang er te machtigen deze be-, 'dragen in ontvangst te nemen. jdeelt mede dat. het haar is opgevallen da jvele veehouders in deze gemeente des Zondags op alle uren Van den dag melk afleveren, terwijl melkvinkels slechts tot 9 uur open mogen zijn. de inspecteur van politie brengt te dezer zake rapport, uit bij schrijven van 13 Aug.l935> no* 288/4. adviseert naar aanleiding van een klacht! van de Ted.J.H.Ïaat het Driftje op te nemen onder de verboden parkeerplaatsen. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 459