num- Afzender of voorsteller Datu mer 391 392 93 3.Vaal, i-on.la.an 22, Soest kir .Gem.werken Crisis melk Co :h d- sie Soest secr.te Utrecht I Ins 3. v.Politie ,'verzoekt verbetering aan te brengen in iden toestand voor zijn huisperceel. jüe Dir .v.Gem.verken brengt hieromtrent ladvies uit bij schrijven d.d.10 Augustus j1935no.1046. jdeelt mede dat bij hem door een der jvoerlieden een aantal zverfkeien, afkom- jétig van 't Hoogt, werden bezorgd. Je' iprijs der Keien is getaxeerd op f.l.--, [terwijl de kosten van het transport f.l. hebben bedraden. Verzocht wordt den Ige ae en te-ontvanger te machtigen deze be- 'dragen in ontvangst te nemen. jdeelt mede dat het haar is opgevallen da jvele veehouders in dez.e gemeente des Zondags op- alle uren van den dag melk afleveren, terwijl melkwinkels slechts tot 9 uur open mogen zijn. Se inspecteur van politie brengt te dezer zake rapport uit bij schrijven van 13 Aug.1935» no* 288/4. adviseert naar aanleiding van een klacht van de Ved.J.H.laat het Driftje op te nemen onder de verboden )arkeerplaatsen. t jf

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 461