Afdeeling BESLISSING Aanmerkingen Adressant te berichten dat deze aangelegenheid onder t-2 «g ,T oogen zal "orden gezien bij de verharding der trottoir.^' ju in 1936, en dat alsdan naar een goede oplossing zal 1 orden gestreefd. Aldus wordt besloten. Besloten wordt nogmaals in de plaatselijke bladen de aandacht te vestigen op de hierbedoelde bepaling der Tinkelsluitingsverordening en aan de bedoelde Commissie) te berichten dat te dezer zake streng toezicht zal worden gehouden. Voorts bedoelde Commissie te verzoeken de namen der haar bekende overtreders te willen opgeven;. Aldus "ordt besloten. A, V t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 462