I NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 20 Augustus. 193 9- Tegenwoordig de Heeren MrG. Deketh, Burgemeester, li.van Klooster en K.Locieesen..ettiouuers Secretaris 2 GA Bat en.b.urg Afwezig Accoord De Wethouders, A «£-. De Burgemeester, ~&e Secretaris, Bevat volgnummers <3.94 t/m.9.0.1 Uitgevoerd Afd. IAfd. II Afd. Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1935 | | pagina 464